Medlemmerne:

 

 

Der er i alt 10 medlemmer i DWSU.

Der er 2 bibliotekarer, 1 psykolog, 1 jurist, 1 læge, 1 arkitekt, 

4 ansatte i staten, de dækker områder som skove, veje, skat og edb.

 

 

DWSU's medlemmer er svære at beskrive.

Nogle vil ikke have navnet lagt ud på Internettet.

Andre vil ikke have deres E-mailadresse da den også refererer til deres arbejde.

 

Ingen har imidlertid haft indvendinger mod at der blev lagt et billede på nettet.

Ingen har haft indvendinger mod at  blive nævnt med fornavne:

 

Alle er dog fælles om det vi mødes for ca. 22 gange årligt:

Skak, whisky og skak-musik i alle genrer

 

Så her er vi: Bo, Christian, Lars, Chresten, Jesper, Kåre, Torben, Steen og Henrik, sammen med nogle som desværre valgte at forlade klubben. På billederne mangler Ivar vores nyeste medlem:

 

 21.jpg (334298 byte)

Klik her for et større billede.

Gæt hvem der er hvem og hvem der mangler.

 Det tager lidt tid med et 56 k modem.

 

 34.jpg (79747 byte)

  

Vi kan selvfølgelig betragte os selv fra flere vinkler

 Det tager også lidt tid med et 56 k modem.

1

1